Prečo vzdelávanie online?

S neustálym vývojom technológií a inováciami, ktoré IT oblasť ponúka, sa posúvajú aj hranice možností vo vzdelávaní (sa). Učenie (sa) už v súčasnosti nemusí byť o memorovaní skrípt a prepisovaní poznámok. S využitím výdobytkov digitálneho sveta ho môžeme spraviť interaktívnejším, zábavnejším a v konečnom dôsledku efektívnejším. Osobný kontakt s učiteľom či prednášajúcim, ale i spolužiakmi, má však svoje nepopierateľné benefity a presun vyučovania výlučne do online priestoru by bol jeho ochudobnením. Riešenie, ktoré šikovne spája to najlepšie z offline a online sveta, je tzv. blended learning (v preklade zmiešané alebo kombinované učenie), na ktorom je založený aj e-learningový portál Škôl, ktoré menia svet určený nielen pre účastníkov a absolventov programu, ale pre všetkých učiteľov a učiteľky, ktorí a ktoré majú ambíciu učiť efektívne a inovatívne


    


Čo znamená blended learning v praxi a čo už blended learning nie je? V prvom rade nejde iba o vyučovaciu hodinu či seminár realizovaný cez videohovor, virtuálnu knižnicu či hodiny, na ktorých sú fyzické nástroje nahradené digitálnymi. Prvok, ktorý robí blended learning jedinečným, je práve kombinácia offline a online prostredia, ktoré spoločne menia vyučovanie na originálny a interaktívny zážitok a zapojením viacerých zmyslov i prístupov pomáhajú prehĺbiť dané vedomosti alebo zručnosti

Ďalšou z výhod tejto metódy je možnosť jednoducho rozdeliť čas medzi aktivity individuálne a skupinové a prezenčné stretnutia pod vedením vyučujúceho tak využiť naplno. Príkladom môže byť téma, ku ktorej lektor vopred pripraví krátke video s vysvetlením teoretického základu a odporučí doplnkové čítanie. Úlohou učiteľa, teda vás, je si vo vlastnej réžii v rámci prípravy na hodinu či workshop túto teóriu naštudovať. Počas stretnutia naživo sa tak skracuje čas potrebný na odovzdávanie teoretických poznatkov a jeho prevažná časť je venovaná predovšetkým ich praktickému využitiu s priamou podporou a spätnou väzbou od lektoraAké prvky metóda blended learning-u využíva?

  • video,
  • pracovné listy,
  • interaktívne kvízy,
  • edukačné hry,
  • doplnkové čítanie, 
  • diskusia,
  • rovesnícke učenie,
  • mnohé ďalšie..

Možnosť presunúť časť vyučovania do online priestoru so sebou prináša i ďalšiu výhodu, ktorou je flexibilita. Vďaka digitálnej platforme máte možnosť k vzdelávaciemu obsahu pristupovať ako často potrebujete, kedykoľvek a kdekoľvek. S ohľadom na situáciu, ktorú so sebou priniesla pandémia vírusu COVID-19, je presunutie časti výučby do online sveta v neposlednom rade poistkou, že nové poznatky a zručnosti budete môcť získavať i v prípade, že stretávanie sa naživo nebude možné.Benefitov, ktoré kombinácia online a offline vzdelávania ponúka, je omnoho viac. Či už ide o vlastné tempo pri preberaní učiva, viac priestoru na skúmanie tém do hĺbky, možnosť spoznať nových ľudí a pracovať na úlohách spoločne či rozvíjanie digitálnych zručností pri práci s novými technológiami, veríme, že používanie e-learningového portálu Škôl, ktoré menia svet bude prínosom pre každého návštevníka ako po stránke metodickej, tak i po stránke sebarozvoja, budovania medziľudských vzťahov a psychohygieny.


Pridajte sa ku komunite inšpiratívnych učiteľov a začnite využívať portál Škôl, ktoré menia svet!

Registrovať sa zadarmo


Návod na to, ako používať e-learningový portál Škôl, ktoré menia svet, nájdete nižšie. Môžete si ho tak isto stiahnuť vo formáte pdf kliknutím na tento odkaz

 

 


Máte návrhy na zlepšenie e-learningového portálu Škôl, ktoré menia svet? Podeľte sa o ne s nami vyplnením tohto formulára.